HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆP 2024
14:53 01/03/2024Số lượt xem: 2

Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh và các kế hoạch, chương trình về công tác thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh; ngày 27/02/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh chủ trì phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thống kê tỉnh với tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Chuyển đổi số và Thống kê trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024.

Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh và các kế hoạch, chương trình về công tác thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh; ngày 27/02/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh chủ trì phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thống kê tỉnh với tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Chuyển đổi số và Thống kê trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024.

                   

                               H1: Toàn cảnh Hội nghị tập huấn…

          Tham dự Hội nghị có Tiến sỹ Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc và các chuyên gia, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; và gần 300 đại biểu đại diện Văn phòng UBND tỉnh; các Sở:Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công thương. Đại diện: Hội nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn; Đại diện Lãnh đạo UBND huyện và phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế); cán bộ phụ trách nông nghiệp, nông thôn mới, khuyến nông của UBND một số xã, thị trấn; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ sản xuất, tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh và Lãnh đạo, các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

         

 

                H2: Đồng chí Nguyễn Quang Thọ - Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc

              H3: Tiến sỹ Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT trao đổi một số nội dung

 

 

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Chuyên gia của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh trao đổi, chia sẽ một số nội dung, Chuyên đề  về Chủ trương, định hướng về công tác chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; một số kết quả, kinh nghiệm bước đầu và giải pháp, nội dung về chuyển đổi số của Trung ương khuyến nghị, hướng dẫn đối với địa phương; Hướng dẫn nghiệp vụ và các quy định về công tác thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Một số nội dung, quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong công tác thống kê nông nghiệp.

         

             H4: Các học viên, đại biểu tập trung lắng nghe các Chuyên đề Hội nghị

 

           Đồng thời, tại Hội nghị tập huấn, giữa Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết Chương trình hợp tác về chuyển đổi số và công tác công tác thống kê trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian tới.

           

           H5: Lễ ký kết Chương trình hợp tác về chuyển đổi số và công tác công tác thống kê

Nguồn: https://sonongnghiep.hatinh.gov.vn/web/guest/content-main-page/-/asset_publisher/RRft2iaPU2t0/blog/hoi-nghi-tap-huanve-cong-tac-chuyen-oi-so-va-thong-ke-nong-nghiep-2024

Trụ sở: Nhà A4, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37335804
Fax: 024.37335701
Email: pcttvietnam@mard.gov.vn
Ghi rõ nguồn "phongchongthientai.mard.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Thiết kế và Xây dựng bởiVGA SOFT

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆP 2024