Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dự tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023
16:57 26/12/2023Số lượt xem: 16

Sáng 25/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sáng 25/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp

 

Theo ông Đặng Duy Hiển, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, trong năm 2023, Trung tâm đã triển khai các nhiệm vụ, công việc thực hiện có kết quả, chất lượng trong điều kiện còn nhiều khó khăn do mới thành lập. Trong tháng 5/2023, Trung tâm đã ban hành 03 Quyết định về Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023, Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển số quốc gia năm 2023 và Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ NN&PTNT, gọi tắt là MDTI, bao gồm 34 tiêu chí với 500 điểm dùng cho đơn vị không có DVC; và 47 tiêu chí với 650 điểm dùng cho đơn vị có DVC.

Ngoài ra, Trung tâm đã phổ biến Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm; Triển khai 02 dự án hợp tác quốc tế do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ; Vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử của Bộ (cả tiếng Việt và tiếng Anh); Thực hiện báo cáo thống kê với 03 sản phẩm: (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ngành; (2) Niên giám thống kê; (3) Dự báo sản lượng và xuất khẩu; Báo cáo thị trường 14 ngành hàng phục vụ Ban Chỉ đạo thị trường nông sản của Bộ; Dự thảo Đề án Chuyển đổi số Thư viện ngành NN và PTNT gắn với mô hình thư viện thông minh, đồng thời hướng tới mục tiêu tri thức hóa nông dân; Xây dựng sản phẩm chuyển đổi số hoạt động công chức, công vụ và đoàn thể tại Bộ, cơ quan Bộ, gọi tắt là 'iMARD';…

Quang cảnh hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao vai trò thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số quốc gia, trong năm 2023 Trung tâm đã chủ động ra mắt Mạng nhà nông với cách tiếp cận và kết nối thí điểm đã có kết quả. Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu kết thúc sớm giai đoạn thí điểm để triển khai rộng rãi trên cả nước.

“Phát triển hạ tầng có chuyển biến, an toàn thông tin được chú trọng hơn, bằng chứng là đã ban hành đủ kế hoạch, phương án an toàn thông tin. Đây là nền tảng rất quan trọng trong chuyển đổi số và công nghệ thông tin”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về công tác thống kê dự báo, Thứ trưởng đánh giá hiệu quả của việc đổi mới cách tiếp cận, báo cáo con số dưới dạng Infographic giúp người dùng, người đọc dễ hiểu dễ nhớ. Đặc biệt năm nay cùng phối hợp với Tổng cục Thống kê đã tham mưu ban hành được một số nghị định để tiệm cận đúng giá trị ngành nông nghiệp, đồng thời đã bổ sung được một số chỉ số thống kê nông nghiệp.

Thông tin thư viện mặc dù còn khó khăn nhưng đã có chuyển biến tốt hơn, với việc tổ chức thành công Ngày hội sách, thành lập được thư viện mở tại trụ sở Bộ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ ra một số hạn chế cần phải khắc phục về các chỉ số thành phần chuyển đổi số, công nghệ thông tin, mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ, an ninh, an toàn mạng, hạ tầng vẫn còn ở mức thấp. Công tác thống kê cần chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa, từ tính toán sản lượng sang giá trị. Công tác thông tin thư viện cần được quan tâm hơn nữa.

Thứ trưởng đề nghị một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2024, bao gồm: Nâng hạng DTI của Bộ, tập trung 5 trụ cột là dịch vụ công trực tuyến (gắn với Đề án 06), hạ tầng số, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu và nhân lực CNTT; Xây dựng, nâng cấp Cổng thông tin của Bộ; Số hóa thư viện và đẩy mạnh hoạt động thư viên.

Nguồn: https://www.mard.gov.vn/Pages/thu-truong-nguyen-hoang-hiep-du-tong-ket-cong-tac-chuyen-doi-so-nam-2023.aspx?item=51

Trụ sở: Nhà A4, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37335804
Fax: 024.37335701
Email: pcttvietnam@mard.gov.vn
Ghi rõ nguồn "phongchongthientai.mard.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Thiết kế và Xây dựng bởiVGA SOFT

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dự tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023