1[1230 /QĐ-BTTTT] QUYẾT ĐỊNH Ban hành khung tiêu chí và quy trình xét duyệt, công nhận, công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia theo Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 02 năm 2022
Ban hành: 10/07/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
15     0
2[1837/QĐ-BNN-CĐS] Quyết định số 1837/QĐ-BNN-CĐS ngày 11/05/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ NN&PTNT năm 2023
Ban hành: 11/05/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
32     8
3[330/QĐ-UBDT] Phê duyệt đề án chuyển đổi số và ứng dụng cntt trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia....
Ban hành: 12/05/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
5     1
4[1602/BNN-VP] Góp ý dự thảo thông báo kết luận Phiên họp lần thứ năm UBQG về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06
Ban hành: 17/03/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
2     0
5[06/2023/TT-BNV] Thông tư ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu thông tin của CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước
Ban hành: 04/05/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
2     0
6[4891/QĐ- BNN- TCCB] Quyết định về Ngày chuyển đổi số trong Nông nghiệp
Ban hành: 14/12/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
12     3
7[ 1964/QĐ-TTg] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Ban hành: 22/11/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
6     1
8[4253/BC-BNG-CNV] Báo cáo kết quả Diễn đàn quốc tế Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021
Ban hành: 14/10/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
4     0
9[ 331/TB-VPCP] THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ nhất của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 30 tháng 11 năm 2021
Ban hành: 10/12/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực
5     0
10[BTTTT] Báo cáo Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 và năm dữ liệu quốc gia
Ban hành: 25/02/2023
Tình trạng: Còn hiệu lực
22     5
Trụ sở: Nhà A4, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37335804
Fax: 024.37335701
Email: pcttvietnam@mard.gov.vn
Ghi rõ nguồn "phongchongthientai.mard.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Thiết kế và Xây dựng bởiVGA SOFT

Văn bản - Cổng thông tin chuyển đổi số